Skip Navigation Links

สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.

199
17,600
149
สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ที่ได้ก่อตั้งและดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. มุ่งมั่นผลิตตำราวิชาการและหนังสือด้านเทคโนโลยีสาขาต่าง ๆ ด้านการบริหารจัดการ ด้านส่งเสริมการศึกษา เพื่อการพัฒนาตนเองและองค์กร สำหรับภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม ดูหนังสือของสำนักพิมพ์ ส.ส.ท. เพิ่มเติมได้ที่ http://www.tpabook.com สอบถามเพิ่มเติม book4u@tpa.or.th

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ วัฒนา
กรุงเทพ ฯ 10110 THAILAND
โทร: 022580320
แฟกซ์: 022580181

หนังสือของสำนักพิมพ์

 • ฟิสิกส์ ฉบับการ์ตูน ตอน กลศาสตร์
 • 100 โจทย์คณิตสุดหินในประวัติศาสตร์
 • สถิติเบื้องต้น เรียนพื้นฐานได้ง่าย ๆ ด้วยตนเอง
 • เครื่องมือช่วยคิด ผลิตไอเดีย สู่สุดยอดแผนงาน
 • DNA ฉบับการ์ตูน
 • บริหารเงินเป็น เห็นกำไร
 • โจทย์ยากแก้ง่าย ถ้าเข้าใจพื้นฐานคณิต ม.ปลาย
 • สถิติ ฉบับการ์ตูน
 • 100 กลยุทธ์ติดอาวุธเพิ่มยอดขาย
 • รายชื่อหนังสือ สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. ปี 2016
 • เคมีพื้นฐาน ฉบับการ์ตูน
 • พูดแบบนี้ผู้หญิง "ถูกใจ" ผู้ชายทราบแล้ว "เปลี่ยน"
 • ความสำเร็จสร้างได้ด้วยสมาธิ
 • พลังงานฉบับการ์ตูน
 • การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานของการไฟฟ้า (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
 • การตรวจความปลอดภัยระบบไฟฟ้า (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
 • อุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก (Steel Production Industry)
 • เสริมทักษะหัวหน้างานยุคใหม่
 • ตอบโจทย์...ปัญหา "ค่าตอบแทน"
 • "ค่าตอบแทน" บริหารให้โปร่งใส จูงใจพนักงาน
 • ภาษาแอสเซมบลีสำหรับ MCS-51
 • คณิตศาสตร์ช่างยนต์ SI-Units
 • การพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาซี
 • การเขียนทางเทคนิค (Technical Writing) ในสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
 • พลังงานหมุนเวียน
 • การทดสอบงานเชื่อมแบบทำลายสภาพ (Destructive Testing of Welds)
 • หลักการอนุรักษ์และการจัดการชีวภาพ (Principles of Conservation and Biodiversity Management)
 • หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน
หน้า: 1 2 3 4 5  ...