อันดับดาวน์โหลดหนังสือ

อันดับด้านล่างนี้ เป็นการรวบรวมจำนวนหนังสือ eBooks ทั้งหมดที่ถูกดาวน์โหลดหรือซื้อไปอ่านบนอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งมีการเรียงลำดับดังนี้

  • การศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียน (รายงานการวิจัย บทสรุปผู้บริหาร asean market)
  • แจกฟรี! บัตรคำศัพท์ชุดผลไม้ ABC Fruits Flashcard ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
  • FMFY Magazine April 2015
  • Logistics Forum ฉบับที่ 36
  • Smart Industry Newsletter Vol2/2557
  • วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
หน้า: 1