Skip Navigation Links

ไทยซูมิ

3
877
18
ไทยซูมิ หนังสือทำถ่านอัดแท่งและข้อมูลเกี่ยวกับชีวมวลต่างๆ รวมถึงอาชีพและการลงทุนเกี่ยวกับถ่านและชีวมวลที่เกี่ยวข้อง 1. หนังสือทำถ่านอัดแท่ง แข่งกับเมืองนอก เล่ม 1 ราคา 500 --> 300 บาท 2. หนังสือทำถ่านอัดแท่ง แข่งกับเมืองนอก เล่ม 2 ราคา 600 --> 400 บาท 3. หนังสือสอนตั้งโรงงานด้วยทุนจำกัด เพื่อผลิตและส่งออกสินค้า ราคา 500-->250

หนังสือของสำนักพิมพ์

  • ตั้งโรงงาน...ผลิตส่งออก "ด้วยทุนจำกัด"
  • ทำถ่านอัดแท่งแข่งกับเมืองนอก 2
  • ทำถ่านอัดแท่งแข่งกับเมืองนอก เล่ม 1
หน้า: 1