สุขภาพและความงาม

 • มหัศจรรย์แห่งการนวดมือ
 • 360 องศารู้รอบโรค
 • ก็มันอยากสูบ
 • กรดไหลย้อน หายได้ ไม่ต้องพึ่งยา
 • กรดไหลย้อน หายได้ ไม่ต้องพึ่งยา ตัวอย่างหนังสือ
 • การพยาบาลผู้ป่วยที่มีไข้
 • มคอ.3การบริหารการพยาบาล
 • กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์-อัมพาตครึ่งซีก
 • 17 เคล็ดลับดูอ่อนกว่าวัย
 • คืนค่าใบหน้าให้สดใส ด้วยการนวดเท้า
 • Restore the face to look bright with foot massage therapy
 • ริดสีดวงทวาร สามารถรักษาได้ด้วยการนวดเท้า
 • Hemorrhoids can be treated with foot massage
 • อาการไอ สามารถรักษาได้ด้วยการนวดเท้า
 • Cough can be treated with foot massage
 • กระเพาะปัสสาวะอักเสบ สามารถรักษาได้ด้วยการนวดเท้า
 • Cystitis can be treated with foot massage
 • โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน สามารถรักษาได้ด้วยการนวดเท้า
 • Angina can be treated with foot massage
 • โรคโลหิตจาง สามารถรักษาได้ด้วยการนวดเท้า
 • Anemia can be treated with foot massage
 • โรคบิด-ท้องร่วง สามารถรักษาได้ด้วยการนวดเท้า
 • Dysentery can be treated with foot massage
 • สุขภาพดีหัวจรดเท้าเช้าจรดเย็น
 • ต่อมทอนซิลอักเสบ สามารถรักษาได้ด้วยการนวดเท้า
 • Tonsillitis can be treated with foot massage
 • โรคหัวใจ สามารถรักษาได้ด้วยการนวดเท้า
 • heart disease
 • โรคปอด สามารถรักษาได้ด้วยการนวดเท้า
 • Pulmonary disease can be treated with foot massage
 • ตับอักเสบ - ดีซ่าน สามารถรักษาได้ด้วยการนวดเท้า
 • ความดันโลหิตต่ำ สามารถรักษาได้ด้วยการนวดเท้า
 • ความดันโลหิตสูง สามารถรักษาได้ด้วยการนวดเท้า
 • กรดไหลย้อน สามารถรักษาได้ด้วยการนวดเท้า
 • อัมพฤกษ์ สามารถรักษาได้ด้วยการนวดเท้า
 • ปัสสาวะรดที่นอน สามารถรักษาได้ด้วยการนวดเท้า
 • ผู้หญิงปัสสาวะเล็ดราด สามารถรักษาได้ด้วยการนวดเท้า
 • ผู้ชายปัสสาวะเล็ดราด สามารถรักษาได้ด้วยการนวดเท้า
 • หูตึง สามารถรักษาได้ด้วยการนวดเท้า
 • หลงลืม ความจำเสื่อม สามารถรักษาได้ด้วยการนวดเท้า
 • ท้องอืดท้องเฟ้อ สามารถรักษาได้ด้วยการนวดเท้า
 • เบื่ออาหาร สามารถรักษาได้ด้วยการนวดเท้า
หน้า: 1 2 3 4 5  ...