Skip Navigation Links

เคหการเกษตร

135
176,792
279
เคหการเกษตรเป็นวารสารเกี่ยวกับการเกษตรทุกด้าน รวมทั้งเทคโนโลยีการผลิตเครื่องไม้เครื่องมือครอบคลุมตั้งแต่ในแปลง จนถึงตลาด การจัดการ การตลาด อย่างครบวงจร ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 เป็นวารสารเก่าแก่ที่สุดของภาคเอกชน ข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลใหม่จากต้นตอของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยตรง บางโอกาสเคหการเกษตรจะมีทีมงานไปร่วมประชุมสัมมนานานาชาติในประเทศต่างๆ ตลอดจนไปเจาะข้อมูลในจีน, ญี่ปุ่น, ไต้หวัน ผู้อ่านเคหการเกษตรจึงได้รับข้อมูลเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับ ธุรกิจของตนได้อย่างแท้จริง

Kehakaset

55/615 โครงการ สุโขทัย อเวนิว 99 ถ.บอนด์ สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
นนทบุรี 11120 THAILAND
โทร: 02-503-2054-5
แฟกซ์:

หนังสือของสำนักพิมพ์

 • จดหมายสมาคมมะม่วง ปีที่ 6 ฉบับที่ 17 กันยายน 2558
 • เคหการเกษตร ฉบับพฤศจิกายน 2558
 • Tropical fruit tree Architectural Management in Asia
 • อู่ข้าว ตุลาคม 2558
 • อู่ข้าว ฉบับเดือนกันยายน 2558
 • เคหการเกษตร ฉบับ กันยายน 2558
 • เคหการเกษตร ฉบับสิงหาคม 2558
 • อู่ข้าว ฉบับเดือนกรกฏาคม 2558
 • เคหการเกษตร ฉบับกรกฏาคม 2558
 • เคหการเกษตร ฉบับตุลาคม 2557
 • อู่ข้าว ฉบับเดือนมิถุนายน 2558
 • เคหการเกษตร ฉบับมิถุนายน 2558
 • อู่ข้าว ฉบับเดือนพฤษภาคม 2558
 • เคหการเกษตร ฉบับพฤษภาคม 2558
 • อู่ข้าว ฉบับเดือนเมษายน 2558
 • เคหการเกษตร ฉบับเมษายน 2558
 • เคหการเกษตร ฉบับมีนาคม 2558
 • อู่ข้าว เดือนกุมภาพันธ์ 2558
 • เคหการเกษตร ฉบับกุมภาพันธ์ 2558
 • การจัดการ การผลิต มะพร้าวน้ำหอมอย่างมีอาชีพ
 • เคหการเกษตร ฉบับมกราคม 2558
 • เคหการเกษตร ฉบับธันวาคม 2557
 • อู่ข้าว ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2557
 • อู่ข้าว ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2557
 • อู่ข้าว ฉบับเดือนตุลาคม 2557
 • เคหการเกษตร ฉบับพฤศจิกายน 2557
 • จดหมายข่าว สมาคมชาวสวนมะม่วงไทย ปีที่ 5 ฉบับที่ 13
 • อู่ข้าว ฉบับเดือนกันยายน 2557
หน้า: 1 2 3 4 5