ตัวแบบของการป้องกันและรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ

ตัวแบบของการป้องกันและรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ Free!
Page 2 Page 3
  • 87 หน้า
  • 32.56 MB
  • 5 ก.ย. 2555
  • วารสารสาส์นสืบ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

ตัวแบบของการป้องกันและรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ภายใต้โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วม ในผืนป่าตะวันตก Joint Management of Protected Area in western Forest Complex(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • Nunid Nuniddd
    31 Aug 16 10:56
    เป็นเอกสารที่ดี มีคณค่า เหมาะแก่การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ ชุมชนได้ เรียนรู้
  • Supitchaya Sappapan
    25 Aug 16 01:41
    ข้อมูลมีประโยชน์มากค่ะ อ่านแล้วเข้าใจง่าย เนื้อเรื่องน่าสนใจทุกด้าน ภาพประกอบและรูปแบบน่าอ่าน อ่านแล้วรักต้นไม้ รักสัตว์ รักป่าตะวันตก
1