ทางแห่งความสุข

ทางแห่งความสุข Free!
Page 2 Page 3

        หนังสือเล่มนี้ชี้ทางสายตรงเข้าไปสู่ความสงบในชีวิต บอกทางแห่งความสุขไว้ถึง ๑๕ บท ล้วนแต่แสดงถึงอุบายวิธีตามหลักพระพุทธศาสนา ในการนำชีวิตไปสู่ความสุข ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ทั้งจะเป็นประโยชน์ในปัจจุบันและในสัมปรายภพเบื้องหน้า ถ้าท่านผูู้อ่านรักแนวทางนนี้และอ่านจนจบ โดยใคร่ครวญพิจารณาเหตุผลเข้าประกอบ ก็จะได้คุณค่าจากหนังสือนี้อย่างแน่นอน    (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • amnuay simmarong
  16 Aug 12 14:00
  ชอบครับ
 • สันติ
  5 Aug 12 13:57
  ขอบคุณครับ
 • เทวรักษ์
  9 Jul 12 00:49
  ดีมาก
1