ธัมมะ อกาลิโก - ธรรม ไม่จำกัดกาล

ธัมมะ อกาลิโก - ธรรม ไม่จำกัดกาล Free!
Page 2 Page 3

     รวบรวมหลักคิด แนวธรรมะ ของท่านพระคุณเจ้าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก ประกอบด้วย ท่านพุทธทาสภิกขุ / ท่านปัญญานันทภิกขุ / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) / พระไพศาล วิสาโล / ท่าน ว.วชิรเมธี  

     หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นจากการริเริ่มเติมต่อในงาน "สาระธรรมเพื่อมวลชน" โดยทั้งหมดเป็นไฟล์เสียงที่ออกอากาศทางทีวี ผลัดเปลี่ยนกันไปเกือบทุกช่อง ในแต่ละช่วงก่อนข่าวหรือหลังข่าว และเนื่องจากปีนี้เป็นปี "พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้า" ทีมงานและผู้สนับสนุนจึงรวบรวมหลักธรรมคำสอนของครูบาอาจารย์ทั้ง ๕ รูป ซึ่งเป็นหลักธรรมที่นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ โดยเน้นหลักของการเอาชนะตัวเอง การเอาชนะกิเลส เมื่อปัญญามา ปัญหาก็หมดไป
     ในรูปแบบหนังสือประกอบภาพพิมพ์ 4 สี ทั้งเล่ม ดาวน์โหลดฟรีในรูปแบบ E-Book หากต้องการเป็นเล่มหนังสือ สามารถซื้อได้เฉพาะที่ร้าน 7-11 และร้าน Book Smile ในชื่อเล่มว่า "ร้อยธรรม คำสอน"

ธรรมทานโดย หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Aree Leung
  28 Oct 13 14:26
  ขอร่วมอนุโมทนาบุญ ในธรรมทานนี้ สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
 • วิเชียร
  10 May 13 18:27
  ขออนุโมทนาและขอบคุณยิ่ง
 • มยุเรศ
  19 Apr 13 15:26
  ขอบคุณมากค่ะ ภาพวาดสวยมาก
 • เมตฺตจิตฺโต
  1 Apr 13 21:20
  ไม่มีสิ่งใดเป็นธรรมได้เท่าธรรมชาติ ไม่มีสิ่งใดจริงเท่าธรรมชาติ พึงศึกษาธรรมตามธรรมชาติ
 • :D
  6 Mar 13 12:06
  เยี่ยม
1 2 3 4 5  ...