ไวน์

ไวน์
สารบัญ Page 2 Page 3

หนังสือไวน์เล่มนี้จะทำให้ทราบถึงประวัติความเป็นมา แหล่งกำเนิดกรรมวิธีการผลิต เครื่องมือที่ใช้ผลิตรวมถึงการเลือกซื้อไวน์หนึ่งขวด จะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างการดื่มไวน์อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งการเริ่มต้นของไวน์ไทย

รายละเอียดเหล่านี้ล้วนเป็นวัฒนธรรมอันน่าสนใจที่ต่างถิ่นต่างดินแดนได้สะสมความรู้ของไวน์ มาตั้งแต่บรรพบุรุษนับพันๆ ปีมาแล้วซึ่งถือเป็นแบบปฏิบัติสืบทอดกัน จนกลายมาเป็นห่วงโซ่แห่งคุณค่าที่พร้อมจะขยายพรมแดนแห่งความรู้ ความพากเพียร ค้นคว้า เพื่อร้อยเรียงเรื่องราวของไวน์จากประเพณีความรู้เดิมกับความรู้ทางเทคโนโลยียุคใหม่เพื่อจรรโลงและสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามอย่างหนึ่งของมนุษย์ให้คงอยู่ตลอดไป  

(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • เพทายสีฟ้า
  10 Sep 12 18:23
  คุณ Yipsa ขอบคุณมากค่ะ
 • yipsa
  10 Sep 12 09:50
  ไวน์มีประโยชน์กว่ามี่คิดจริงจริงค่ะ.
 • เพทายสีฟ้า
  17 May 12 17:11
  ประโยชน์ของไวน์ ไวน์เหมาะกับทุกเพศทุกวัย เพราะว่าปริมาณแอลกอฮอล์ ไม่สูงหรือต่ำจนเกินไป โดยจะอยู่ระหว่างร้อยละ 10-14 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะสูงกว่าเบียร์ แต่จะต่ำกว่าสุรา โดยทั่วไปปริมาณแอลกอฮอล์ในไวน์นั้น เพียงพอที่จะยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ดังนั้นไวน์จึงเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ดังนี้ 1. การดื่มไวน์ก่อนอาหาร หรือพร้อมกับอาหาร เป็นการช่วยเรียกน้ำย่อย และกระตุ้นให้เจริญอาหาร 2. ไวน์ที่ใช้ประกอบอาหาร เป็นการช่วยเสริมกลิ่นและรสชาติของอาหาร 3. ไวน์มีประโยชน์ในทางการแพทย์ เพื่อรักษาโรคหรือบำบัดโรคบางอย่าง เช่น ใช้ระงับความเจ็บปวด ระงับความตื่นเต้น ลดความกังวลใจ ช่วยให้เส้นเลือดขยายตัวสำหรับผู้ป่วยความดันสูง ช่วยในการขับถ่ายปัสสาวะ รักษาโรคความดันต่ำ ทำให้หลอดเลือดไม่ตีบตัน และเป็นอาหารเสริมสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
1