กฎเหล็กชีวิต เล่ม 1 ตอนเพิ่มคุณภาพงาน เพิ่มคุณภาพชีวิต

กฎเหล็กชีวิต เล่ม 1 ตอนเพิ่มคุณภาพงาน เพิ่มคุณภาพชีวิต
Page 2 Page 3
  • 53 หน้า
  • 0.71 MB
  • 11 มี.ค. 2560
  • Rumruay
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿150.00 ฿99.00

หนังสือกฎเหล็กชีวิตเพิ่มคุณภาพงาน เพิ่มคุณภาพชีวิต บอกวิธีการทำงานและการเพิ่มคุณภาพชีวิต โดยใช้คติธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านพุทธทาส ภิกขุ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ พระพยอม สมเด็จพระมหาธีราจารย์ คำพ่อสอน และแนวความคิดของบุคคลระดับโลก เรื่องการทำงานและการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้