สร้างสื่อการสอนมัลติมีเดีย ด้วย Construct2

สร้างสื่อการสอนมัลติมีเดีย ด้วย Construct2 Free!
Page 2 Page 3
  • 37 หน้า
  • 3.28 MB
  • 12 มิ.ย. 2559
  • ไม่ระบุ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้