51WorkshopPhotoshop

51WorkshopPhotoshop


51เทคนิค Photoshop รวมเวิร์คช็อปเทคนิคการตกแต่งภาพ การดราฟต์จากภาพถ่าย เทคนิคการทำภาพให้เป็นภาพในอดีต 
เทคนิคแต่งภาพถ่ายในร้านถ่ายรูป เทคนิคใส่แสงมหัศจรรย์ให้ภาพ เทคนิคการทำการ์ดงานแต่งงาน 
รวมทั้งเทคนิคการสร้างและออกแบบตัวอักษรต่างๆ อธิบายเนื้อหาเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย 
และภาพประกอบชัดเจน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • yui
    3 Aug 12 10:19
    thank
1