บันไดสู่ความร่ำรวย 1

บันไดสู่ความร่ำรวย 1
บันไดสู่ความร่ำรวย 1 - เนื้อหาบางส่วน บันไดสู่ความร่ำรวย 1 - เนื้อหาบางส่วน บันไดสู่ความร่ำรวย 1 - เนื้อหาบางส่วน บันไดสู่ความร่ำรวย 1 - เนื้อหาบางส่วน บันไดสู่ความร่ำรวย 1 - เนื้อหาบางส่วน

หนังสือเล่มนี้เป็นการรวมบทความที่มีเนื้อหาเพื่อสร้างความความเห็นที่ถูกต้องในด้านการลงทุนในหุ้น และการทำธุรกิจ ซึ่งนำไปสู่ปลายทางที่มีผลลัพธ์เหมือนกัน ก็คือ การมีอิสรภาพทางการเงิน (Financial Freedom) หรือ ที่เข้าใจโดยทั่วไปว่า การเป็นคนรวย เพราะตัวเราไม่ต้องทำงานแล้ว แต่เป็นการให้เงินทำงานแทนเรา  เนื้อหาสามารถอ่านตอนใดก่อนก็ได้ เพราะแต่ละตอนมีความสมบูรณ์ในตัวมันเองอยู่แล้ว โดยหนังสือได้แบ่งออกเป็น 2 เล่ม ก็คือ “ด้านการลงทุนในหุ้น” และ “ด้านการทำธุรกิจและอิสรภาพทางการเงิน” เล่มที่ท่านเห็นอยู่นี้ คือ เล่มแรก.(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้