สำรวจ 1 (Surveying 1)

สำรวจ 1 (Surveying 1)
Page 2 Page 3

เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีในสาขาช่างก่อสร้าง ช่างเทคนิคสถาปัตย์ ช่างเทคโนโลยีโยธา และเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เนื้อหาประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสำรวจ การวัดระยะทาง การสำรวจด้วยกล้องระดับ- กล้องวัดมุม-โต๊ะทำแผนที่ การทำแผนที่และการเขียนเส้นชั้นความสูง การคำนวณหาพื้นที่และปริมาตรของงานดิน การสำรวจด้วยเข็มทิศ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้