สวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็นแปลไทย ฉบับสวนโมกขพลาราม

สวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็นแปลไทย ฉบับสวนโมกขพลาราม Free!
Page 2 Page 3
 • 140 หน้า
 • 10.06 MB
 • 2 พ.ค. 2557
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

สวดมนต์ สาธยายธรรม ทางแห่งวิมุตติ

"เรื่องทำวัตรเข้าทำวัตรเย็นนี้ ไม่มีประเพณีในครั้งพุทธกาล
เรามาตั้งกันขึ้นเองในประเทศนี้ที่พุทธศาสนาเข้ามาถึง
แต่ว่าการกระทำบางอย่างซึ่งรวมอยู่ในการทำวัตรสวดมนต์นี้
มันมีบางอย่างมีในครั้งพุทธกาล นั่นคือ การสาธยายธรรม...

การสาธยายธรรมะที่เป็นหลักปฏิบัติ
หรือสาธยายรายละเอียดของ
พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ... 

ในการสาธยายนั้นไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์ มีประโยชน์คือไม่ลืม... 
ทีนี้มันยังมีดีกว่านั้น ซึ่งอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังก็ได้
เขาเรียกว่า ทางแห่งวิมุตติ : วิมุตตายตนะ - 
ทางที่จะติดต่อกับวิมุตติ ก็เมื่อ 

ฟังธรรมอยู่ก็ดี, 
แสดงธรรมอยู่ก็ดี,
สาธยายธรรมอยู่ก็ดี,
คิดนึกธรรมอยู่ก็ดี,
เจริญภาวนาอยู่ก็ดี 

๕ อย่างหรือ ๕ ข้อนี้ มันเป็นทางแห่งวิมุตติ"

-พุทธทาส-(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Synergy
  20 Apr 16 14:14
  ขอบคุณครับ เป็นหนังสือที่ดีเหมาะแก่ชาวพุทธอย่างยิ่ง
 • ยตินฺธโร
  5 Aug 15 10:28
  ดีมากครับ
 • สุรวํโส
  24 May 15 03:53
  สามารถนำไปพิมพ์อย่างสะดวกเพื่อเผยแผ่แก่ญาติโยมได้ใช้เป็นประโยชน์
 • ole
  6 Oct 14 16:25
  ส่งเสริมชาวพุทธให้ทำดี
 • เกต
  4 May 14 10:33
  ขอบคุณครับ
1 2