หลักศาสนา [สมเด็จพระญาณสังวร]

หลักศาสนา [สมเด็จพระญาณสังวร] Free!
Page 2 Page 3

       พระนิพนธ์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ตลอดถึงพระธรรมเทศนา และพระโอวาทของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ที่ประทานแก่พุทธศาสนิกชนในโอกาสต่างๆ นั้นเต็มไปด้วยเนื้อหาสาระที่ควรแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพราะธรรมแต่ละข้อแต่ละเรื่องที่ทรงแสดงนั้น ทรงวิจัยวิจารณ์ทั้งในเชิงอรรถและในเชิงพยัญชนะอย่างละเอียดถี่ถ้วน ให้เกิดอรรถรสในทางธรรม ตลอดถึงทรรศนะที่แปลกใหม่ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่น่าสนใจยิ่ง

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นของสมเด็จพระญาณสังวร (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • สุชาต
    20 Dec 15 23:44
    อนุโมทนาครับ
  • จริยา
    10 Dec 13 10:52
    ขอบคุณมากนะค่ะที่นำมาให้อ่านกัน
1