ปัจจุบันสดใส [ชยสาโร]

ปัจจุบันสดใส [ชยสาโร] Free!
Page 2 Page 3
 • 52 หน้า
 • 0.89 MB
 • 27 พ.ค. 2556
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       ...เรียนรู้จากปัจจุบัน จิตใจเราก็จะเริ่มสงบ เหมือนคนที่นิ่งจากเงาตามตัว นั่งอยู่ในร่มไม้ เริ่มเรียนรู้จากชีวิต จะเห็นว่า ความรู้สึกต่าง ๆ อารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงในชีวิตมันเกิดแล้วดับ เกิดแล้วดับ มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมัน ให้เราฝึกเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานก็ดีแล้ว เรียกว่า “สดใสในปัจจุบัน”

“ฉะนั้น ผู้ที่ต้องการซาบซึ้งในความหมายของคำว่าสงบ ความผ่องใส ความปลอดโปร่ง ต้องหมั่นหาความจริงของชีวิต ด้วยการใช้คำสอนของพระพุทธองค์เป็นเครื่องมือเปิดเผยความอัศจรรย์ของปัจจุบันขณะ”

อนุโมทนาธรรมทานโดย โรงเรียนทอสี
ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่านชยสาโร(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Your Name
  29 May 13 15:10
  ขอบคุณค่ะ!
1