ประตูสู่ชาดก

ประตูสู่ชาดก Free!
Page 2 Page 3

       พระพุทธองค์ทรงมีพระญาณที่เรียกว่า ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ คือ ญาณที่ระลึกชาติหนหลังหรืออดีตชาติได้ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ส่วนพระสาวกที่มีบารมีสูงก็ระลึกได้มากกว่าที่มีบารมีน้อย แม้แต่นักบวชนอกศาสนา ก็สามารถระลึกชาติได้อย่างสูงเพียงแค่ ๔๐ กัป ในคัมภีร์เถรคาถา - เถรีคาถา รวมทั้งคัมภีร์อปทาน พระสาวกแต่ละรูปท่านได้เล่าเรื่องในอดีตชาติของท่านไว้ทั้งนั้น ชาดกนั้นเป็นเรื่องอดีตชาติของพระพุทธองค์และบุคคลอื่นที่ปรากฏอยู่ในชาดกนั้นๆ
       การรวบรวมเรื่องย่อของชาดก จัดแยกประเภทที่พระบรมโพธิสัตว์ได้เสวยพระชาติเป็นพรหม, เทวดา, มนุษย์และสัตว์ต่างๆ โดยได้จากการประชุมชาดก แต่บุคคลอื่นๆ มิได้จัดแยก เน้นที่พระบรมโพธิสัตว์โดยเฉพาะ วัตถุประสงค์ก็เพื่อเชิญชวนให้สาธุชนมาร่วมกันศึกษาพระธรรมหลายๆ ส่วน เพื่อช่วยขยายข้อธรรมต่างๆ ให้ใจความได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น ความโลภ - โกรธ - หลง ไม่ดีอย่างไร มีชาดกช่วยให้เป็นแบบอย่าง หรือ การทำความดี เช่น เสียสละ อดทน ซื่อสัตย์ สุจริตดีอย่างไร ควรจะปลูกฝังคุณความดีลงไปในจิตใจ ในยุคที่ศีลธรรมจริยธรรมกำลังตกต่ำ ต้องมาร่วมมือกันทำ พูด คิด ในสิ่งดีงาม คือ ศีลธรรมจริยธรรม คงจะลดกระแสของวัตถุนิยม หรือวัตถุกาม กิเลสกาม ให้ลดความเลวและรุนแรงลงไปได้บ้าง แม้เล็กน้อยก็ยังดี(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • ตุ๋น
  9 Oct 14 15:58
  สาธุ สาธุ สาธุ
 • LADA
  27 Jan 13 21:52
  ขอบคุณมาก
 • p chatorn
  27 Jan 13 21:42
  ขอบคุณครับ
 • สุภัทรชัย
  27 Jan 13 17:51
  สาธุ ขอบคุณมากครับ
 • แป้ง
  27 Jan 13 16:27
  ขอบคุณครับ
1 2