ร่วมรู้ ร่วมรักษา

ร่วมรู้ ร่วมรักษา Free!
Page 2 Page 3
  • 34 หน้า
  • 1.38 MB
  • 9 ม.ค. 2556
  • AIDS ACCESS Foundation
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

ข้อมูลเรื่อง "ยาต้นไวรัส" สำหรับผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี กินยาต่อเนื่องตรงเวลา เป็นการดูแลสุขภาพที่ทำให้ผู้ติดเชื้อฯมีชีวิตได้ยืนยาว(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้