การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง

การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง Free!
Page 2 Page 3

             พุทธศาสนาสุภาษิตบทหนึ่ง ซึ่งเป็นที่คุ้นหูคุ้นใจคนจำนวนมาก คือบทที่ว่า

.. สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ แปลความว่า การให้ธรรม ย่อมชนะการให้ทั้งปวงเพราะพุทธศาสนานิกชนจำนวนไม่น้อย มีศรัทธาเชื่อในคุณแห่งการให้ธรรมเป็นทาน จึงแม้สามารถก็จะพากันพิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทาน ซึ่งเชื่อว่าเหนือการให้ทั้งปวง ซึ่งจักเป็นบุญเป็นกุศล ยิ่งกว่าบุญกุศลที่เกิดจากการให้ทานอื่นทั้งปวง นี้เป็นการถูก เป็นการดี เพราะการเผยแพร่ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นความดีอย่างยิ่ง ยิ่งผู้ได้รับนำไปปฏิบัติก็จะยิ่งเป็นการดีที่สุด(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • สุรีย์ ฉิมรุ่งเรือง
  27 Sep 11 14:22
  ธรรมะของพระพุทธเจ้า คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองผู้ยึดถือคำสอน(ธรรมะ)ของพระองค์
 • coven
  14 Sep 11 22:36
  ขอบคุณสำหรับหนังสือดีๆค่ะ
 • Mote Laksana
  15 Jun 11 12:20
  ขอบคุณสำหรับธรรมะ ที่เป็นทานครับ สาธุ
 • Peace
  20 May 11 19:14
  การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง จริงแน่นอน สาธุ
1