รู้แจ้งปรมัตถธรรมด้วยการเจริญพละ ๕

รู้แจ้งปรมัตถธรรมด้วยการเจริญพละ ๕ Free!
Page 2 Page 3

       การเจริญวิปัสสนา เป็นการพัฒนาองค์ประกอบของจิต (เจตสิก) ฝ่ายกุศล ให้เข้มแข็งจะกระทั่งสามารถคุ้มครองจิตได้อย่างต่อเนื่อง องค์ธรรมเหล่านี้มีชื่อเรียกว่า " พละ " ซึ่งมี ๕ ประการ   ได้แก่ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และ ปัญญา ด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้อง จะช่วยพัฒนาศรัทธาให้มั่นคง มีความเพียรแรงกล้า มีสมาธิหยั่งลึก มีสติรู้รอบ อันเป็นผลให้เกิดปัญญาสูงขึ้น   จนสามารถหยั่งรู้ความจริงอันสูงสุด และกำจัดอวิชชาให้หมดสิ้นไป(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • yut
    28 Nov 12 17:54
    ขอบคุณครับ
1