คัมภีร์อภิธานวรรณา โดย พระมหาสมปอง มุทิโต

คัมภีร์อภิธานวรรณา โดย พระมหาสมปอง มุทิโต Free!
Page 2 Page 3
 • 1219 หน้า
 • 7.18 MB
 • 27 มี.ค. 2561
 • วิหารธรรม
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

คัมภีร์อภิธานวรรณา โดย พระมหาสมปอง มุทิโต ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวิหารธรรม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี โทร 081-3617735(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วิหารธรรม
  28 Mar 18 09:47
  ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวิหารธรรม ศูนย์ฝึกศึกษา ค้นคว้า เผยแผร่ บาลีใหญ่ และพระไตรปิฎก มีกิจกรรมการเรียนการสอน 3 หลักสูตร ระดับต้น ระดับกลาง และ ระดับสูง ดำเนินการโดย พระอาจารย์มหาสมปอง มุทิโต สถานที่ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวิหารธรรม บ้านศรีวิงราช ตำบลโสมเยี่ยม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี โทร 081-3617735
1