มนตร์กามา ตัวอย่าง

มนตร์กามา  ตัวอย่าง Free!
Page 2 Page 3

มนตราบทใดเลยจะเทียบเทียมเท่ามนตร์รักมนตร์เสน่หาที่ตราตรึงเกินห้ามใจ

อย่าดิ้น
          เสียงห้าวดุ ฝ่ามือใหญ่ลูบหน้าท้องแบนราบป่ายปัดวาดสูงเรื่อยถึงใต้ร(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้