จิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมนำความสุขมาให้ (Thai-English)

จิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมนำความสุขมาให้ (Thai-English) Free!

       หนังสือสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) คู่มือการฝึกจิต ตามแนวทางมหาสติปัฏฐานสี่ อริยมรรคมีองค์แปด   แสดงธรรมโดยพระอาจารย์ธมฺมทีโป   ผู้แปล: อาจารย์นวพรรณ แมร์คาโด  และแก้ไขเรียบเรียงโดย กาเบรียล อเลฮันโดร แมร์คาโด

       Bi-lingual book (Thai-English):Mind Monitoring Manual with the Four Foundations of Mindfulness and the Noble Eightfold Path, as taught by Ajarn Thammatipo, translated by Mrs. Nawaparn Mercado (M.A.English), reviewed and edited by Mr. Gabriel Alejandro Mercado. (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • yut
    10 Dec 12 11:36
    thank you krub
  • athimon nontasri
    27 Jun 12 15:39
    อะไรที่เป็นธรรมมะดีที่สุดสูงที่สุดค่ะ
1