ผู้สัมผัสอาหาร

ผู้สัมผัสอาหาร Free!
Page 2 Page 3
 • 34 หน้า
 • 6.54 MB
 • 13 ส.ค. 2556
 • อนามัยบุ๊ค
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

ผู้สัมผัสอาหารนับว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการจัดหาอาหารปรุงประกอบ และให้บริการอาหารที่สะอาดปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ ฉะนั้นจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหลักการสุขาภิบาลอาหาร รวมทั้งกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้สัมผัสอาหารจะต้องรู้และสามารถนำความรู้นั้นไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • 1 Aug 17 07:03
 • 6 May 15 13:24
 • Ponchanok
  6 May 15 13:18
  complicated
 • 19 Jun 14 10:07
 • Adul.sn
  1 Apr 14 18:43
  ดีมากหากมีการสนับสนุนการอ่านทางเน็ต
1 2 3 4 5  ...